MMK:93600
  1. Price

    156000
  2. Save

    62400
Buy now

ဝယ္ယူရာတြင္သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ား -
more...


ကုန္ပစၥည္းအညႊန္း -ဝယ္ယူသည့္နည္းလမ္း -

Customer comments -

  • တပ္ဆင္ရလြယ္ကူျပီး ၂ နာရီၾကာေမာင္းႏွင္နုိင္သလို ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ငါ့ကားကုိ လူေတြဝုိင္းၾကည့္ၾကတဲ့ ခံစားခ်က္က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ေနာ္ ဟားဟား
  • အမွန္တကယ္လွပပါတယ္ ေနေရာင္ရွိေနတဲ့ အတြက္ ဓာတ္ခဲကုိလဲ အားသြင္းဖုိ ့မလုိဘဲ ေရစုိလဲခံလုိ ့သုံးရတာအရမ္းဆင္ေျပပါတယ္