MMK:43300
 1. Price

  86600
 2. Save

  43300
Buy now

ဝယ္ယူရာတြင္သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ား -
more...


ကုန္ပစၥည္းအညႊန္း -ဝယ္ယူသည့္နည္းလမ္း -

Customer comments -

 • Brandအစစ္၊ အေရအေသြးေကာင္းတယ
 • ပစၥည္းေရာက္တာနဲ႔ စမ္းသံုးၾကည့္တာ မဆိုးဘူး သံုးလို႔ေကာင္းတယ
 • ေျပာင္ေအာင္ရိတ္ေပးျပီး ဆူညံသံလဲနည္းတယ္!
 • ေဖေဖ့ကို ၀ယ္ေပးတာ ၊ ေဖၾကီး အရမ္းေပ်ာ္သြားတယ္!
 • ထုပ္ပိုးထားတာ သပ္ရပ္တယ္!မဆိုးဘူး
 • ပံုထဲထက္ေတာင္ သပ္ရပ္တယ္၊ သံုးလို႔လဲ ေကာင္းတယ
 • သံုးလုိ႔ေကာင္းတယ္ စက္ေခါင္း၃လံုးဆိုေတာ့ ပိုျမန္တာေပါ
 • ဒီဇိုင္းလွျပီး ၊ အေရအေသြးလဲ ေကာင္းတယ
 • ေကာင္ေလးကို လက္ေဆာင္ေပးတာ၊ မႈတ္ဆိတ္လဲ မညွပ္ဘူး သံုးလို႔ေကာင္းတယ္တဲ
 • ေျပာင္ေနေအာင္ ရိတ္ေပးတယ
 • ဆူညံသံနည္းျပီး ေျပာင္စင္ေအာင္ ရိတ္လို႔ရတယ္၊ အားသြင္းလဲ ခဏဆို ျပည့္ျပီ။