MMK:51700
 1. Price

  103400
 2. Save

  51700
Buy now

ဝယ္ယူရာတြင္သိရွိရမည့္အခ်က္မ်ား -
more...


ကုန္ပစၥည္းအညႊန္း -ဝယ္ယူသည့္နည္းလမ္း -

Customer comments -

 • I like
 • good
 • ပစၥည္းေရာက္ျပီေနာ္ ႀကိဳက္တယ္
 • Good quality
 • ကြ်န္မႀကိဳက္တဲ့ ဒီဇိုင္ေလး အရည္အေသြးလဲ ေကာင္းတယ္
 • အိတ္က ပစၥည္းအမ်ားႀကီးဆံ့တယ္ အေရာင္လဲ ပံုထဲနဲ႔ အတူတူပဲ ႀကိဳက္တယ္
 • ဖက္ရွင္က်ျပီး ရိုးရွင္းလွပလို႔ ေက်နပ္တယ္